La Coordinadora mobilitza de nou els alcaldes de la comarca contra el pla eòlic al Comtat i la Marina Alta

La Coordinadora es va reunir amb Salvador Cucó Pardillos en març de 2008 per a preguntar-li què passava amb els 28 molins de la zona 14 que van a instal•lar-se en la zona 7. Va dir que no ens contestaria si no li demanaven explícitament la informació els ajuntaments, que ho van fer en estiu del 2008. No ha hagut resposta i la Coordinadora insta de nou als consistoris per a què insistisquen.

La Conselleria d’Infraestructures i Transport i la Direcció General d’Energia han optat pel silenci sepulcral davant totes les denúncies obertes que ha formulat la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (www.zona14.org) des de fa més de 4 anys. Però és vergonyós que faça el mateix amb els ajuntaments. A hores d’ara el projecte es troba encallat en la mateixa situació administrativa que des del principi, quan va nàixer la Coordinadora.

La Coordinadora, farta ja de l’eternització del conflicte es va reunir en març de l’any passat amb Salvador Cucó Pardillos, responsable del pla eòlic valencià, per a preguntar-li directament, cara a cara, per totes les qüestions pendents. Fruit d’eixa reunió va ser que poguérem consultar de nou l’estudi d’impacte ambiental i ho vam fer amb un notari present i vam formular diverses denúncies (no resoltes tampoc). El cas és, que també hi havia un tema greu pendent, què passava amb els 28 molins que es va anunciar que es retirarien de la zona 14 i s’instal•larien en la zona 7?

El Sr. Cucó va dir que no facilitaria cap informació a la Coordinadora (contravenint la directiva del dret a l’accés a la informació medioambiental), i que li ho havien de demanar personalment els ajuntaments. I ho van fer a finals de l’estiu del 2008 i ara, passats tres mesos de silenci sepulcral, la Coordinadora insta de nou als consistoris a què li escriguen una carta exigint-li que els tinguen al corrent de totes les modificacions que s’estiguen gestant del projecte del molins de la zona 14 en es Serres d’Almudaina i Alfaro.

Per la nostra part, volem advertir a la Conselleria que, si la estratègia a seguir en la zona 14 és la de dilatar el temps fins a l’exasperació, aquesta Coordinadora, no defallirà, no es cansarà, i continuarà en la lluita preparant un futur judici que només es podrà realitzar el dia que la Conselleria es digne a moure fitxa.