La Coordinadora d’Estudis Eòlics denuncia greus irregularitats en els contractes d’assistència tècnica per al Pla Eòlic

Denunciarà els fets davant el Fiscal per si els fets denunciats pogueren constituir un delicte de malversació de cabals públics.

Els contractes es van adjudicar en la seua major part sense concurs i sense publicitat.

Després d’haver accedit a cinc dels contractes, consideren que l’actuació de l’Administració autonòmica pel que concerneix la contractació relacionada amb el Pla Eòlic està repleta de falsedats, ocultacions, dolenta fe i fraus de llei.

En total, l’import dels 5 contractes ascendeix a 1.043.000 euros (encara que segons una de les dues empreses adjudicatàries d’aquests contractes, ella va rebre contractes relacionats amb l’assistència tècnica del Pla Eòlic valorats en 1.800.000 euros)

Com fets més significatius es destaquen els següents:

  • S’ha abusat del procediment “negociat sense publicitat” incomplint la norma general de lliure concurrència.
  • S’aprecien greus desfasaments entre les quantitats que reflecteix en el contracte l’Administració i les quals reconeix haver rebut l’empresa adjudicatària del contracte (fins a deu vegades més).
  • Es repeteixen contractes sense justificació.
  • S’ajusten els imports dels contractes al límit per a poder ser considerats com “contractes menors”.
  • Es fraccionen contractes d’assistència tècnica per a eludir la publicitat.
  • S’adjudiquen tots els contractes només a dues empreses.
  • S’anuncien contractes d’assistència tècnica per al Pla Eòlic quan ja pràcticament està finalitzada tota la fase administrativa del Pla Eòlic.
  • S’oculta informació als interessats quan és sol•licitada i fins i tot a diputats en els Corts Valencianes.

Encara que l’Informe està basat en els contractes d’assessoria sobre el Pla Eòlic, l’opacitat, la falta d’informació i la manipulació dels contractes s’estén a tot el relatiu a l’àrea d’Energia dins de la Conselleria d’Infraestructures.