2009.05.26.Nota de premsa.Denunciada la multiplicitat d’Estudis d’Impacte Ambiental

Cinc anys després de presentades les al·legacions contra el projecte d’instal·lació de tres centrals eòliques, encara no han estat contestades per la Direcció general d’Energia.

Aquesta associació ha detectat nombroses irregularitats al llarg de tot el procés d’elaboració i presentació dels quatre Estudis d’Impacte Ambiental que des de l’any 2001 s’han realitzat i ha denunciat el fet a diversos organismes de les Conselleries d’Infraestructures i de Medi ambient.

Per a un mateix projecte (els 3 parcs eòlics de les serres d’Almudaina i d’Alfaro, en les comarques del Comtat i La Marina Alta) es van elaborar quatre Estudis d’Impacte Ambiental diferents, els dos primers per l’empresa “Guadalaviar” i els següents per les empreses que van adquirir els drets posteriorment: “Eyra” i “Vent, Sol i Energia”.

Les irregularitats que ara es denuncien en l’Informe elaborat per la Coordinadora són les següents:

  • L’Estudi d’Impacte exposat a informació pública (elaborat per EYRA) no era el mateix que havia estat seleccionat per la Comissió de Selecció de projectes (elaborat per Guadalaviar), incomplint així l’establit per la normativa del Pla Eòlic.
  • L’Estudi d’Impacte mostrat a membres de la Coordinadora en 2008 en l’Agència Valenciana d’Energia (elaborat per Vent, Sol i Energia) no és el mateix que va estar exposat a informació pública (elaborat per EYRA), a pesar que el personal de l’Agència va manifestar que es tractava del mateix Estudi.
  • L’Estudi d’Impacte Ambiental presentat en 2001 per l’empresa Guadalaviar no reunia les condicions mínimes per a haver estat preseleccionat, tal com ja llavors es va advertir des del Servei d’Avaluació Ambiental (per exemple, no contenia ni un sol plànol).
  • El primer Estudi d’Impacte Ambiental presentat a la Convocatòria en 2001 per l’empresa Guadalaviar era extraordinàriament semblat al de la zona 15, sent que es tracta de dues realitats geofísiques molt diferents.
  • El segon Estudi d’Impacte Ambiental presentat en 2002 per l’empresa Guadalaviar va manipular els càlculs de recurs eòlic disponible, augmentant en un 30% els resultats de l’Estudi d’Impacte anterior, que havia estat elaborat partint de les mateixes dades i aplicant el mateix mètode de modelització.
  • L’Estudi d’Impacte Ambiental realitzat per l’empresa Green Planet i presentat per les empreses EYRA i Vent, Sol i Energia, (3r i 4t estudis) introdueix modificacions rellevants en els Estudis d’Impacte presentats per Guadalaviar, però lluny d’aprofundir en una millor identificació i interpretació dels impactes, totes les modificacions introduïdes estan destinades a “adaptar” aquests Estudis d’Impacte, a fi d’aplanar els possibles obstacles que pogueren sorgir en el moment de la seua exposició a informació pública.
  • L’Estudi d’Impacte Ambiental presentat per l’empresa EYRA, que va ser exposat a informació pública, així com l’Estudi presentat per Vent, Sol i Energia, es va realitzar per una empresa (Green Planet). L’Administradora única d’aquesta empresa manté llaços de consanguinitat amb el Director General d’Energia, què és, al mateix temps, “Responsable del Projecte” al què fa referència aquest Estudi d’Impacte Ambiental.

Des de la Coordinadora consideren que el risc de parcialitat manifesta dels dos primers Estudis d’Impacte Ambiental elaborats per personal laboral de l’empresa promotora (que per llei està obligat a “contribuir a la millora de la productivitat” d’aquesta empresa), lluny de dissipar-se, va augmentar en els 3r i 4t Estudis d’Impacte (al ser elaborats per una germana de l’autoritat competent per a autoritzar el projecte).

A més, denuncien la circumstància que, a pesar de l’existència de tants Estudis d’Impacte Ambiental per a un mateix projecte, tots els redactors dels mateixos ometeren circumstàncies ambientals tan importants com que gran part dels emplaçaments es troben situats dins de l’Àrea d’Importància per a les Aus (IBA) denominat “Serres de la Marina”, i dins de l’Àrea d’Esmortiment d’Impactes del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, així com l’existència en dos quilòmetres a la rodona dels emplaçaments de 26 abrics amb pintures rupestres declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

El Comtat, 26 de maig de 2009