2011.12.14. Nota de prensa. (L’administració valenciana intenta deslegitimar la Coordinadora com a única estratègia de defensa)

Nota de prensa 14 de diciembre de 2011 L’administració valenciana intenta deslegitimar la Coordinadora com a única estratègia de defensa En setembre d’enguany, l’administració (Conselleria d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana) i l’empresa EYRA contestaren la demana del Recurs Contenciós Administratiu interposat per la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat segons la qual es sol·licitava la caducitat …