La Coordinadora denuncia l’impacte que els parcs eòlics tindrien sobre les zones arqueològiques Patrimoni de la Humanitat

Per Acord de 15 d’octubre de 2010, del Govern de la Generalitat Valenciana s’acorda la inscripció en la secció primera de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià de diverses desenes de coves i abrics rupestres situats en l’àrea d’influència dels parcs eòlics projectats sobre les serres d’Alfaro i Almudaina (comarques del Comtat i Marina Alta).

En el Preàmbul de l’Acord, es recorda que “la Generalitat, (és) sabedora que aquestes pintures constitueixen un exemple únic en el món de l’art rupestre i que són un recurs patrimonial de primer ordre”.

Per aquest Acord, s’incriuen en la Secció primera de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, amb la categoria de Zones Arqueològiques, 64 abrics rupestres corresponents als termes municipals on es projecten instal·lar els parcs eòlics (31 abrics del terme municipal de Castell de Castells, 10 de Famorca, 8 de Planes de la Baronia, 4 de Tollos, 2 de Fageca, 3 de Billeneta, 3 de Benimassot, 2 de Balones i 1 a La Vall d’Alcalà).

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (www.zona14.org) denuncia que dins d’aquestes 64 Zones arqueològiques, més de la meitat estan en un radi de 2 km al voltant dels parcs eòlics i que l’Estudi d’impacte ambiental exposat a informació pública en 2004 no contemplava el possible impacte dels parcs eòlics sobre aquestes 64 zones arqueològiques.

Aquesta denúncia s’uneix a les anteriors presentades per la Coordinadora, on es denunciava aquesta mateixa situació per als 26 abrics declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco que també es troben en el radi de 2 km al voltant dels parcs eòlics (alguns a tan sol 100 metres d’un aerogenerador).

La Coordinadora vol posar l’accent sobre el fet que malgrat declarar aquestes zones com a arqueològiques, no s’ha introduït cap modificació sobre els parcs eòlics que afecten a aquestes zones arqueològiques i, a més, destaca la circumstància que si aquests parc eòlics s’hagueren construït (cosa que irremeiablement haguera succeït en 2004 sense les al·legacions i recursos que en el seu moment es van presentar), la declaració de zona arqueològica d’aquests jaciments al novembre de 2010 haguera arribat quan diversos d’ells ja haurien estat destruïts pel moviment de terres necessari per a la construcció d’aquests parcs. Per açò seguim insistint que l’energia eòlica és necessària, però han de triar-se molt bé els emplaçaments, descartant les zones protegides i, en particular, les zones arqueològiques. Igual que diem des de 2004: “energia eòlica sí, però no en qualsevol lloc ni a qualquier preu”.

La Coordinadora ha presentat 3 instàncies (a la Direcció general d’Energia, a la Direcció general del Medi Natural i a la Conselleria de Cultura) per a dir-los que s’ha declarat zona arqueològica gran part de la zona afectada pels parcs eòlics i que açò hauria de tenir-se en compte a l’hora de declarar-la com a zona no apta i, a més, hauria de suposar una declaració d’impacte ambiental desfavorable.

La Coordinadora denuncia el impacto que los parques eólicos tendrían sobre las zonas arqueológicas Patrimonio de la Humanidad

Por  Acuerdo de 15 de octubre de 2010, del Gobierno de la Generalitat Valenciana se acuerda la inscripción en la sección primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de varias decenas de cuevas y abrigos rupestres situados en el área de influencia de los parques eólicos proyectados sobre las sierras de Alfaro y Almudaina (comarcas de El Comtat y la Marina Alta).

En el Preámbulo del Acuerdo, se recuerda que “la Generalitat, (es) sabedora de que estas pinturas constituyen un ejemplo único en el mundo del arte rupestre y que son un recurso patrimonial de primer orden”.

Por este Acuerdo, se incriben en la Sección primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, con la categoría de Zonas Arqueológicas 64 abrigos correspondientes a los términos municipales donde se proyectan instalar los parques eólicos (31 abrigos del término municipal de Castell de Castells, 10 de Famorca, 8 de Planes de la Baronia, 4 de Tollos, 2 de Fageca, 3 de Millena, 3 de Benimassot, 2 de Balones y 1 en La Vall d’Alcalà).

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (www.zona14.org) denuncia que dentro de estas 64 Zonas arqueológicas, más de la mitad están en un radio de 2 km alrededor de los parques eólicos y que el Estudio de impacto ambiental expuesto a información pública en 2004 no contemplaba el posible impacto de los parques eólicos sobre estas 64 zonas arqueológicas.

Esta denuncia se une a las anteriores presentadas por la Coordinadora, donde se denunciaba esta misma situación para los 26 abrigos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que también se encuentran en el radio de 2 km alrededor de los parques eólicos (algunos a tan solo 100 metros de un aerogenerador).

La Coordinadora quiere hacer hincapié sobre el hecho de que a pesar de declarar estas zonas como arqueológicas, no ha introducido ninguna modificación sobre los parques eólicos que afectan a estas zonas arqueológicas y, además, destaca la circunstancia de que si estos parque eólicos se hubiesen construido (cosa que irremediablemente hubiese sucedido en 2004 sin las alegaciones y recursos que en su día se presentaron), la declaración de zona arqueológica de estos yacimientos en noviembre de 2010 hubiese llegado cuando varios de ellos ya habrían sido destruidos por el movimiento de tierras necesario para la construcción de dichos parques. Por eso seguimos insistiendo en que la energía eólica es necesaria, pero deben elegirse muy bien los emplazamientos, descartando las zonas protegidas y, en particular, las zonas arqueológicas. Igual que venimos diciendo desde 2004: “energía eólica sí, pero no en cualquier sitio ni a qualquier precio”.

La Coordinadora ha presentado 3 instancias (a la Dirección general de Energía, a la Dirección General del Medio Natural y a la Consellería de Cultura) para decirles que se ha declarado zona arqueológica gran parte de la zona afectada por los parques eólicos y que eso debería tenerse en cuenta a la hora de declararla como zona no apta y, además, debería suponer una declaración de impacto ambiental desfavorable.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.