2012.08.02.Nota de premsa. (L’amenaça dels aerogeneradors als voltors de la Mariola)

Nota de premsa El Comtat, 3 d’agost del 2012 L'amenaça dels aerogeneradors als voltors de la Mariola Si el projecte d’instal·lació de 50 aerogeneradors en les serres del Comtat es du a terme suposarà una greu amenaça per als voltors reintroduïts a la serra de Mariola. El Pla Eòlic Valencià preveu la instal·lació de diversos …