Per què dir no?

Per què dir NO a les centrals eòliques del Comtat i la Marina Alta?

Perquè el Pla Eòlic previst no està emmarcat dins d’un pla energètic valencià que establisca objectius generals energètics, que estimule mesures d’estalvi, eficiència i sostenibilitat energètica, i que treballe per a que es complisquen els protocols de Kioto (reducció CO2).

Perquè no està fonamentat en un mapa eòlic valencià, amb mesuraments objectius i científics de la velocitat del vent. Aquest mapa és una exigència indiscutible per a una ubicació racional de les centrals eòliques amb criteris objectius.

Perquè no contempla el soterrament de les línies elèctriques d’evacuació quan travessen àrees forestals o passen prop dels pobles. La comarca del Comtat serà travessada per tres línies d’alta tensió amb 117 postes, i haurem de viure envoltats de línies d’alta tensió i exposats a greus malalties produïdes pels camps electromagnètics, encara per estudiar.

Perquè no s’han considerat adequadament els impactes socioeconòmics sobre l’economia de la zona. Desapareixerà per sempre qualsevol possibilitat per al turisme rural, les rutes per les nostres muntanyes, els esports de muntanya… De fet, diversos tour operadors ja han escrit cartes al president de la Generalitat avisant-lo que si s’instal·len els molins no enviaran més turistes.

Perquè l’impacte visual serà brutal a les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Marina Alta, trencant el nostre paisatge per a sempre. Els molins tenen 100 metres d’alçada, o siga, l’equivalent a un edifici de 33 plantes.

Perquè l’impacte sobre la flora i la fauna, especialment les aus, protegides i perill d’extinció, serà letal (àguiles, mussols, rats-penats, òlibes, voltors, xoriguers, falcons… moriran davant els nostres ulls per a empobrir més encara el nostre entorn).

Perquè la destrucció de les nostres muntanyes serà un fet: 45 km de camins de fins a 10 metres d’amplada en les rectes i 22 m. de diàmetre en les revoltes, i bases de formigó per a cada molí de 15×15 metres d’ample, o siga, 22.500 m3de formigó per als 50 molins (informació proporcionada per la mateixa empresa constructora), màquines excavadores, perforadores, martells hidràulics, grues, camions de 45 metres de llarg, més de 2.500 formigoneres, voladures…

Perquè els nostres aqüífers, dels quals bevem tota la comarca, corren un greu risc de contaminació i de desaparèixer amb les obres per a la instal·lació dels molins, i el posterior manteniment amb olis lubricants, combustibles dels transports, productes tòxics per a la neteja i el manteniment dels molins, etc.

Perquè la nostra economia es pot enfonsar irremeiablement: baixada de fins a un 50% del valor de les nostres cases i els nostres bancals, que perdran tot el seu valor, no només pel brutal impacte dels molins, sinó per les línies d’alta i mitja tensió que travessaran les nostres valls…

Perquè la mateixa empresa promotora (Vent, Sol i Energia S.A.) reconeix en els seus informes que cadascun dels molins pot arribar a fer un soroll màxim de 103 decibels, o siga, l’equivalent a l’interior d’una discoteca (85–100 dB, segons la Unió Europea) o al clàxon d’un autobús. I a més a més, és un so continu, de baixa intensitat, que travessa els vidres de les cases. De fet, en molts llocs, ja hi ha denúncies davant l’administració pel greu estrés i molèsties que produeix sobre persones i animals.

Perquè la zona d’afecció (1 km al voltant de cada molí), impossibilitarà el creixement de molts pobles, ja que arriba fins al mateix casc urbà (Almudaina, Famorca, Fageca, Balones,…), impedint qualsevol activitat urbanística en un futur.

Perquè els pobles que ja fa anys que tenen molins al seu terme, estan farts. Han perdut completament la qualitat de vida i s’ha trencat la convivència entre els seus veïns. Un exemple el trobem a Higueruela (Albacete), on el seu Ajuntament afirma “esto no es lo que se nos vendió” (La Verdad d’Albacete, 6 de juliol del 2004)

Perquè l’erosió del terreny, sobretot per la instal·lació als cims, comportarà una impor-tantíssima pèrdua de sòl, vegetació, d’espais repoblats i de masses botàniques singulars.

Perquè el paisatge, com a indicador de l’estat de salut dels ecosistemes, ha de ser preservat com un recurs natural cada dia més escàs i valuós, capaç de generar a la població beneficis socioeconòmics immediats. I més el nostre, amb una potencialitat de generar carrascars i boscs mixtos d’elevada biodiversitat.

Perquè l’atrocitat d’aquestes instal·lacions sobre el patrimoni cultural, històric i arqueològic és evident. No només s’afecten les seues unitats paisatgístiques, també s’afecten jaciments en la seua integritat.

Perquè les nostres serres passarien d’estar protegides, a ser sòl industrial, on en un futur cabria tot (plantes de pesticides, abocadors, etc.)

Perquè és una central eòlica de baix rendiment i la seua aportació al medi ambient és insignificant en comparació a la destrossa que comporta la seua instal·lació. Actualment, l’única central eòlica del País Valencià, instal·lada a Bunyol, només produeix el 14,2% (Levante-EMV, 2 d’octubre del 2004)

I així podríem continuar…. hi ha moltes més raons!

No estem en contra de l’energia eòlica, sinó d’aquesta central eòlica en concret, que considerem irracional, amb uns impactes ambientals i socioeconòmics enormes i totalment inacceptables, que hipotecarien el futur de les nostres comarques per sempre.

A %d bloguers els agrada això: