2012.01.28. Nota de prensa. (El Comtat es lliurarà, de moment, de parcs eòlics: “Sense subvencions el vent ja no bufa”)

NOTA DE PREMSA

El Comtat, 28 de gener del 2012

El Comtat es lliurarà, de moment, de parcs eòlics: “Sense subvencions el vent ja no bufa”

El Consell de Ministres del divendres dia 27 ha aprovat un Reial Decret Llei que suspèn temporalment i indefinidament les ajudes als nous parcs eòlics. A partir d’aquest moment, un parc eòlic per a ser rendible únicament podrà instal·lar-se on hi haja molt de vent (per sobre de les 3.000 hores equivalents anuals). Els estudis de vent per als parcs eòlics de les comarques del Comtat i la Marina Alta, segons el projecte presentat al concurs eòlic de 2001 xifraven en poc més de 1.600 hores equivalents el vent aprofitable per als parcs de les serres d’Alfaro i Almudaina.

A nivell nacional, s’havien ajuntat una sèrie de condicionants que feien previsible una mesura d’aquestes característiques i que ja havia d’haver-se pres fa temps:

L’estat espanyol és el tercer país d’Europa d’Europa amb l’energia elèctrica més cara (únicament superat per Xipre i Malta).

Actualment i gràcies a la febre constructiva de centrals eòliques i de cicle combinat de gas natural, havíem instal·lat una potència elèctrica del doble de la potència elèctrica necessària.

Les primes anuals per energies renovables (i que s’hauran de seguir pagant) han suposat en 2011 ni més ni menys que 7.000 milions d’euros.

Queden per pagar a les elèctriques 24.000 milions d’euros en concepte d’endarreriments acumulats per primes a les renovables, que en algun moment hauran de carregar-se als rebuts de la llum.

Estem en una situació de crisi, amb comunitats autònomes com el País Valencià en situació de fallida tècnica, i a més, amb més de 5 milions d’aturats i amb retallades bestials en matèria de dependència, sanitat, educació i sous. Ja constituïa tot un escàndol que se seguira primant tan generosament a les elèctriques i als promotors d’energies renovables que, fins al moment, no havien notat la crisi.

Des de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (www.zona14.org) lamentem que les energies renovables no s’hagen pogut desenvolupar més i millor en tot l’Estat i, en concret, a el País Valencià, on l’única preocupació que hi ha hagut en aquests anys per aquest sector ha estat l’obstinació de les autoritats a fomentar i mantenir el negoci energètic dels promotors, i que havien convertit les renovables, i en particular l’eòlica, en l’últim reducte de la cultura del pilotàs, l’especulació i el negoci fàcil a l’ombra del poder autonòmic. En aquestes condicions, no podem fer una altra cosa que alegrar-nos que no hi haja més primeres per a les noves instal·lacions i esperem que, quan la situació econòmica ho permeta, s’afronte de nou el camí de promoció de les energies renovables, sobre la base d’un Pla energètic global, democràtic, participatiu, eficaç, respectuós per al medi ambient i on el benefici econòmic de les empreses no prevalga sobretot la resta. Si es fa així, ens tindran al seu costat.

Només lamentem que aquest decret no tinga caràcter retroactiu, ja que hi ha molts parcs eòlics en funcionament sense viabilitat tècnica, que només tenen sentit per les enormes subvencions que els sostenen.

Finalment, volem agrair el suport rebut dels milers de ciutadans de les comarques de L’Alcoià i El Comtat en els vuit anys que ha durat el conflicte, ja que gràcies a ells vam poder retardar el projecte d’instal·lació dels parcs eòlics de la Serra d’Alfaro i Almudaina, la qual cosa ha propiciat que, al final, no es puguen construir per falta de rendibilitat, en desaparèixer les subvencions econòmiques. Sense aquest suport ciutadà, els parcs ja estarien construïts sobre una zona que, gràcies al nostre esforç i al suport rebut, es va convertir en Zona d’Especial Protecció per a les Aus, dins de la Xarxa Europea Natura 2000, amb la fatal incongruència de coexistir aerogeneradors i espècies d’avifauna protegides sobre el mateix espai.

Aparcada, de moment, aquesta amenaça al futur econòmic de la comarca, la Coordinadora seguirà vigilant, per a tractar d’impedir altres ocurrències de l’Administració Autonòmica en la seua obstinació a convertir El Comtat en les golfes del País Valencià, on situar tot allò que les altres comarques van rebutjant. No descansarem fins que un decret del govern valencià derogue definitivament el Pla Eòlic Valencià

NOTA DE PRENSA:

El Comtat se librará de momento de parques eólicos: “Sin subvenciones el viento ya no sopla”

El Consejo de Ministros del viernes día 27 ha aprobado un Real Decreto Ley que suspende temporalmente e indefinidamente las ayudas a los nuevos parques eólicos. A partir de este momento, un parque eólico para ser rentable únicamente podrá instalarse donde haya mucho viento (por encima de las 3000 horas equivalentes anuales). Los estudios de viento para los parques eólicos de las comarcas de El Comtat y La Marina Alta, según el proyecto presentado al concurso eólico de 2001 cifraban en poco más de 1600 horas equivalentes el viento aprovechable para los parques de las sierras de Alfaro y Almudaina.

A nivel nacional, se habían juntado una serie de condicionantes que hacían previsible una medida de estas características y que ya debía haberse tomado hace tiempo:

El estado español es el tercer país de Europa de Europa con la energía eléctrica más cara (únicamente superado por Chipre y Malta).

Actualmente y gracias a la fiebre constructiva de centrales eólicas y de ciclo combinado de gas natural, habíamos instalado una potencia eléctrica del doble de la potencia eléctrica necesaria.

Las primas anuales por energías renovables (y que se tendrán que seguir pagando) han supuesto en 2011 nada menos que 7.000 millones de euros.

Quedan por pagar a las eléctricas 24.000 millones de euros en concepto de atrasos acumulados por primas a las renovables, que en algún momento deberán cargarse a los recibos de la luz.

Estamos en una situación de crisis, con Comunidades autónomas como el País Valenciano en situación de quiebra técnica, y además, con más de 5 millones de parados y con recortes bestiales en materia de dependencia, sanidad, educación y sueldos. Ya constituía todo un escándalo que se siguiese primando tan generosamente a las eléctricas y a los promotores de energías renovables que, hasta el momento, no habían notado la crisis.

Desde la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (www.zona14.org) lamentamos que las energías renovables no se hayan podido desarrollar más y mejor en todo el Estado y, en concreto, en el País Valenciano, donde la única preocupación que ha habido en estos años por este sector ha sido el empeño de las autoridades en fomentar y mantener el negocio energético de los promotores, y que habían convertido las renovables, y en particular la eólica, en el último reducto de la cultura del pelotazo, la especulación y el negocio fácil a la sombra del poder autonómico. En estas condiciones, no podemos hacer otra cosa que alegrarnos de que no haya más primas para las nuevas instalaciones y esperamos que, cuando la situación económica lo permita, se afronte de nuevo el camino de promoción de las energías renovables, en base a un Plan energético global, democrático, participativo, eficaz, respetuoso para el medio ambiente y donde el beneficio económico de las empresas no prime sobre todo lo demás. Si se hace así, nos tendrán a su lado.

Sólo lamentamos que este decreto no tenga carácter retroactivo, ya que hay muchos parques eólicos en funcionamiento sin viabilidad técnica, que sólo tienen sentido por las enormes subvenciones que los sostienen.

Por último, queremos agradecer el apoyo recibido de los miles de ciudadanos de las comarcas de L’Alcoià y El Comtat en los ocho años que ha durado el conflicto, ya que gracias a ellos pudimos retrasar el proyecto de instalación de los parques eólicos de la Sierra de Alfaro y Almudaina, lo que ha propiciado que, al final, no se puedan construir por falta de rentabilidad, al desaparecer las primas económicas. Sin este apoyo ciudadano, los parques ya estarían construidos sobre una zona que, gracias a nuestro esfuerzo y al apoyo recibido, se convirtió en Zona de Especial Protección para las Aves, dentro de la Red Europea Natura 2000, con la fatal incongruencia de coexistir aerogeneradores y especies de avifauna protegidas sobre el mismo espacio.

Aparcada, de momento, esta amenaza al futuro económico de la comarca, la Coordinadora seguirá vigilante, para tratar de impedir otras ocurrencias de la Administración Autonómica en su empeño en convertir El Comtat en el desván del País Valenciano, donde ubicar todo aquello que las demás comarcas van rechazando. No descansaremos hasta que un decreto del gobierno valenciano derogue definitivamente el Plan Eólico Valenciano

El Comtat, 28 de gener del 2012

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat

Web: http://www.zona14.org

Email: info@zona14.org

Telèfon: 668 878 002

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s